کارفرماجناب آقای موسوی
ساخته شدهتیم نوآوران
تحویل شده درشهریور 1402
ابعاد4/5*8/5

درباره پروژه

اجراشده در کوهسار.البرز 

کارفرماخانم مافی
ساخته شدهتیم نوآوران
تحویل شده درخرداد1402
ابعاد4*8/5

درباره پروژه

اجراشده دردماوند تهران

کارفرماجناب آقای صنوبری
ساخته شدهتیم نوآوران
تحویل شده دردی 1402
ابعاد4/5*8/5

درباره پروژه

اجراشده در کردان

کارفرماجناب آقای اردلان
ساخته شدهتیم نوآوران
تحویل شده دربهمن1401
ابعاد3*6

درباره پروژه

اجراشده در رامجین سهیلیه

کارفرماخانم عسگری
ساخته شدهتیم نوآوران
تحویل شده درتیر 1401
ابعاد4*8

درباره پروژه

اجراشده در شهریار

کارفرماجناب مهندس خلیلی
ساخته شدهتیم نوآوران
تحویل شده درآبان1402
ابعاد4*8

درباره پروژه

اجراشده در تهراندشت سرخاب 

کارفرماتقی نژاد
ساخته شدهتیم نوآوران
تحویل شده دراردیبهشت1402
ابعاد4*8

درباره پروژه

اجراشده درتهراندشت روستای آران 

کارفرماآقای مهندس تکاپویی
ساخته شدهتیم نوآوران
تحویل شده درمرداد1400
ابعاد4*8

درباره پروژه

اجراشده در تهراندشت خ گلها

کارفرماخانم خانزاده
ساخته شدهتیم نوآوران
تحویل شده درفروردین 1400
ابعاد4*8

درباره پروژه

اجرا شده در تهراندشت روستای نمکلان 

کارفرماآقای محسنی
ساخته شدهتیم نوآوران
تحویل شده دردی 1400
ابعاد4*8

درباره پروژه

اجرا شده در سرخاب 

2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *